تبلیغات
رؤیای پرواز - بعد از تو...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

بعد از تو...پروانه نیستم اما
 سال‌هاست دور خودم می‌چرخم وُ
 می‌سوزم.
 
رفتن‌َت در من
 شمعی روشن کرده است انگار!
 
( رضا کاظمی )نسرین ،28 بهمن 91، ساعت:15:15 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif