تبلیغات
رؤیای پرواز - آرزوی به گور رفته!
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

آرزوی به گور رفته!


من سرشار از ندیدنم ، 

از آدم هایی که نیامدند ،

از کوچه هایی که به خانه ی ما نرسیدند ، 

از آدم هایی ک سر صبح جلوی راهم سبز نشدند ،

زندگی برای من یک نطفه عقیم بود که هیچ وقت اتفاق نیافتاد...
نسرین ،26 فروردین 92، ساعت:03:53 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif