تبلیغات
رؤیای پرواز - همه‌چیز درست خواهد شد...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

همه‌چیز درست خواهد شد...


آرام باش،
حوصله کن،
آب های زودگذر،
هیچ فصلی را نخواهند دید
از ریگ های ته جویبار شنیده ام
مهم نیست که مرا
از ملاقات ماه و گفت و گوی باران
بازداشته اند.
من برای رسیدن به آرامش
تنها به تکرار اسم تو
بسنده خواهم کرد...

حالا آرام باش
همه چیز درست خواهد شد...
همه چیز درست خواهد شد...

(سید علی صالحی)


نسرین ،28 فروردین 92، ساعت:22:01 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif