تبلیغات
رؤیای پرواز - خیابونا...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

خیابونا...


از این خیابونا هر وقت رد میشم دیوونه تر میشم
بی حد و اندازه
باور کن این روزا هرچی که میبینم فکر ِ منو داره
یاد ِ تو می ندازه
هرچی که میبینم فکر ِ منو داره
یاد ِ تو می ندازه
از این خیابونا حیرون و سرگردون هرروز رد میشم
فک میکنم کم کم
دیوونه بازی رو دارم بلد میشم
فکر میکنم کم کم
.
.
انگار قدمام به این خیابونا وقتی که تو نیستی
بدجوری. وابسته ست
انقدر که با فکرت قدم زدم اینجا حتی خیابونم از قدمام
خسته ست

انگار قدمام به این خیابونا وقتی که تو نیستی
بدجوری.وابسته ست
انقدر که با فکرت قدم زدم اینجا حتی خیابونم از قدمام
خسته ست
.
.
.
تو این پیاده رو بین ِ همین مردم با اشتباه اما
خیلی تورو دیدم
اینکه چرا نیستی؟! من این سوال و از هرکس که دیدم
100 بار پرسیدم
وقتی حواس ِ تو درگیر ِ رفتن بود بیهوده جنگیدم
تو از همون اول منو نمی خواستی
من دیر فهمیدم
فهمیدم
فهمیدم
دیر فهمیدم
.
انگار قدمام به این خیابونا وقتی که تو نیستی
بدجوری.وابسته ست
انقدر که با فکرت قدم زدم اینجا حتی خیابونم از قدمام
خسته ست
از قدمام خسته ستنسرین ،25 مرداد 92، ساعت:20:10 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif