تبلیغات
رؤیای پرواز - دلم برایت تنگ میشود...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

دلم برایت تنگ میشود...


من دلم تنگ می شود
برای تو
برای هرآنچه که تکانم می دهد 
تـــــا تــامل خـــویش
بـــــــرای خاطراتمان
چیزهایی که تو، توهم می خوانیشان
دلــم کــه تنـــگ می شــود
پای لحظه های خالی از تو
بــساط اشک پهن می کــنم
گوش خیالم را به گذشته می چسبانم
صدایت را از امواج پراکنده ی زمان جمع می کنم
پژواک صدایت بر دیوار ذهن می کوبد 

پر از آواز می شوم از تو
مگرغیر از این است 
که توهم هم وجود دارد؟
باشد ... 
به خودم دروغ نمی گویم!
اما به حقیقت دقایق پریشان عاشقی سوگند

دلم برای تو تنگ می شود

برای این "توهم" دلم تنگ می شود
اگـــَـــــر دیوانگی نـیـسـت پَس چیست ؟؟؟

وقتی در این دُنیای بـه این بزرگــــی . . .

دلت فقط هـــــَـــــوای یک نفر را میڪُند...!!


نسرین ،30 مهر 92، ساعت:11:05 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif