تبلیغات
رؤیای پرواز - انتظار آمدنت...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

انتظار آمدنت...به ساعت من،
تو،
تمام قرارها را نیامده‌ای.
کدام نصف النهار را از قلم انداخته‌ام،
قرار روزهای بی‌قراریم!
کجای آسمان ببینمت؟
من از جست و جوی زمین خسته‌ام...

کامران رسول زاده


نسرین ،30 مهر 92، ساعت:12:12 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif