تبلیغات
رؤیای پرواز - فردا...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

فردا...
نسرین ،14 دی 92، ساعت:02:21 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif