تبلیغات
رؤیای پرواز - سفر
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

سفر


مرگ من سفری نیست
هجرتی ست
از سرزمینی که دوست نمی دارمش
بخاطر نامردمانش...

#احمد_شاملو


نسرین ،2 مرداد 95، ساعت:00:36 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif