تبلیغات
رؤیای پرواز - گاهی بهترین راه لبخند زدنه...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

گاهی بهترین راه لبخند زدنه...
نسرین ،2 مرداد 95، ساعت:00:40 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif