تبلیغات
رؤیای پرواز - من صبورم اما...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

من صبورم اما...


به خدا دست خودم نیست اگرمى رنجم
یا اگر شادى زیباى تو را
به غم غربت چشمان خودم میبندم
من صبورم اما
چه قدَر با همه ی عاشقى ام محزونم
و به یاد همه ى خاطره های گل سرخ
مثل یك شبنم افتاده ز غم مغمومم
من صبورم اما
بی دلیل از قفس كهنه ى شب مى ترسم
بى دلیل از همه ى تیرگى رنگ غروب
و چراغى كه تو را از شب متروك دلم دور كند
من صبورم اما
آه ، این بغض گران
صبر چه مى داند چیست

#حمیدمصدق 
نسرین ،3 شهریور 95، ساعت:01:14 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif