تبلیغات
رؤیای پرواز - رویا
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

رویا


تو یک شب مرا مهمان رویاهایت کنمن تا صبحخوابهایت راتعبیر خواهم کرد
#آرمیتا_مولوی

نسرین ،3 شهریور 95، ساعت:17:37 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif