تبلیغات
رؤیای پرواز - امتحان
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

امتحاننیازی نیست انسانها را امتحان کنید کمی صبر کنید خودشان امتحانشان را پس می دهند !
نسرین ،3 شهریور 95، ساعت:18:41 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif