تبلیغات
رؤیای پرواز - از چه بترسیم؟!
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

از چه بترسیم؟!از داشتن چشم اما ندیدن زیبایی،
داشتن گوش اما نشنیدن موسیقـی،
داشتن عقل اما اگاه نشدن از حقیقت،
داشتن قلبـی که هرگز نتپیده و نسوخته،
باید خیلـی ترسید!..نسرین ،3 شهریور 95، ساعت:17:42 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif