تبلیغات
رؤیای پرواز - رویاها...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

رویاها...


هرگز
هیچ رویایی
از نردبان خیالم بالا نرفت
جز کابوس تلخ
که جا خوش کرد
در ته فنجان ذهن
پیرزنی می کوبید
در هاون تنهایی اش
فالهای تعبیر نشده ام را
با دو جرعه
بوسه ی داغ
و رد شراب لبهایم
که جا مانده
در کناره ی فنجان

#آرمیتا_مولوی

نسرین ،3 شهریور 95، ساعت:21:44 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif