تبلیغات
رؤیای پرواز - نیمکت‌های دنیا را بد چیده‌اند...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

نیمکت‌های دنیا را بد چیده‌اند...


آن سوی دنیا

روی نیمکتی دیگر 

کسی نشسته است 

که همه آن چه ندارد 

تویی!

"نیمکت های دنیا را بد چیده اند"...


نسرین ،5 شهریور 95، ساعت:10:43 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif