تبلیغات
رؤیای پرواز - تنهایی
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

تنهایینسرین ،6 شهریور 95، ساعت:00:26 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif