تبلیغات
رؤیای پرواز - جمعه
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

جمعه


آشِنا دیرینِ من، 
روزی دگر هم بی‌تو رفت!

جمعه بود و زخم بود و
التهاب رفتنت…

#رویا_عابدینی


نسرین ،6 شهریور 95، ساعت:01:30 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif