تبلیغات
رؤیای پرواز - عاشقش شدم!
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

عاشقش شدم!


صد بار گفتمش وسط حرف من نخند 
یکبار خنده کرد و... بیا عاشقش شدم!! 

فرامرز عرب عامری


نسرین ،6 شهریور 95، ساعت:23:14 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif