تبلیغات
رؤیای پرواز - دنیا
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

دنیا


دنیا را بغل گرفتیم
گفتند امن است هیچ کاری با ما ندارد
خوابمان برد
بیدار شدیم
دیدیم آبستن تمام دردهایش شده‌ایم!

حسین پناهی


نسرین ،6 شهریور 95، ساعت:23:47 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif