تبلیغات
رؤیای پرواز - شادی
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

شادی


مصریان باستان اعتقاد داشتند که پس از مرگ از آنها دو سئوال پرسیده می شود. پاسخ آنها به سئوال ها نشان می دهد که آیا آنها می توانند به زندگی پس از مرگِ خود ادامه دهند یا نه.
# آیا شادی را یافتی؟
# آیا شادی را آفریدی؟


"لئوبوسکالیا"


نسرین ،7 شهریور 95، ساعت:18:54 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif