تبلیغات
رؤیای پرواز - اکنون زندگی کن...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

اکنون زندگی کن...


برای بیشتر امور زندگی نیاز به زمان داری؛ برای یادگیری یک هنر تازه، ساختن خانه، متخصص شدن، چای درست کردن و غیره نیاز به زمان داری. اما برای اصلی ترین مورد زندگی، تنها موردی که واقعا مهم است، یعنی خودشناسی، زمان اهمیتی ندارد. خودشناسی یعنی شناخت آن که در ورای خودِ سطحی ـ ورای نام، شکل جسمانی، پیشینه و داستانت ـ چه کسی هستی.
نمی توانی خودت را در گذشته یا آینده بیابی. تنها مکانی که می توانی خودت را بیابی در حال است!

#اکهارت_تله 


نسرین ،9 شهریور 95، ساعت:00:09 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif