تبلیغات
رؤیای پرواز - اینجا سرزمین ماست ...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

اینجا سرزمین ماست ...


زن، 
مردی ثروتمند یا زیبا 
یا حتی شاعر نمی‌خواهد
 او مردی می‌خواهد 
که چشمانش 
را بفهمد ...
آن گاه که اندوهگین شد
با دستش به سینه‌اش اشاره کند 
و بگوید ؛
اینجا سرزمین توست ...

نزارقبانی


نسرین ،9 شهریور 95، ساعت:01:24 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif