تبلیغات
رؤیای پرواز - قاب خالی
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

قاب خالی


ای روح بی قرار چه با طالعت گذشت
عکسی شدم که قاب قبولم نمی کند

محمدعلی بهمنی


نسرین ،11 شهریور 95، ساعت:00:47 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif