تبلیغات
رؤیای پرواز - زندگی سفر است...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

زندگی سفر است...غرض رفتن است نه رسیدن.
زندگی کلاف سردرگمی است، به هیچ جا راه نمی برد، اما نباید ایستاد.
با این که می دانیم نخواهیم رسید، نباید ایستاد.
وقتی هم که مُردیم؛ مُردیم به درَک...


نسرین ،13 شهریور 95، ساعت:14:00 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif