تبلیغات
رؤیای پرواز - سخنی از اوریانا فالاچی:
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

سخنی از اوریانا فالاچی:نسرین ،15 شهریور 95، ساعت:15:16 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif