تبلیغات
رؤیای پرواز - تنهایی
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

تنهایی


به‌وقتِ تنهایی:
مَرد، زیرِ باران سیگار می‌کشد
زن، پشتِ پنجره.
اما، نه بارانْ مهم است،
نه مرد، نه پنجره، نه زن.
مهمْ
تنهایی است، که دود می‌شود! 


رضا کاظمی


نسرین ،15 شهریور 95، ساعت:15:52 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif