تبلیغات
رؤیای پرواز - مژدگانی
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

مژدگانینسرین ،19 شهریور 95، ساعت:20:35 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif