تبلیغات
رؤیای پرواز - گلدان شمعدانی
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

گلدان شمعدانی


گمان میکنم هر آدمی 
باید پشت پنجره اتاقش،
یک گلدان گل شمعدانی داشته باشد
که هر بار گلهایش خشک میشود
و دوباره گل میدهد، 
یادش بیفتد که روزهای غم هم به پایان میرسند

‌درسا مومنی‌خواهنسرین ،19 شهریور 95، ساعت:15:39 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif