تبلیغات
رؤیای پرواز - خوب زندگی کن
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

خوب زندگی کن


چه کسی داور است؟ 
لباس سپید را ایرانی ها برای عروسی می پوشند و هندی ها برای عزا، 
من باید چه لباسی بپوشم؟ 
تمام استنباط ما از درستی و نادرستی چیزها مشروط است ..
ماشینی هستیم که از کودکی برنامه ریزی اش می کنند 
برای آنکه جهان را آنطور ببیند که بزرگترها خواسته اند
با اینهمه، 
ما معتقدیم که عقل داریم و قادریم خوب را از بد جدا کنیم
پس من کی باید جهان را آنگونه ببینم که هست؟ 
و مگر ما چند بار به دنیا می آییم؟!

 رضا قاسمی


نسرین ،19 شهریور 95، ساعت:12:51 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif