تبلیغات
رؤیای پرواز - قدم قدم
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

قدم قدم


انسان، آهسته آهسته عقب‌نشینی می‌کند.
هیچکس یکباره معتاد نمی‌شود،
یکباره سقوط نمی‌کند،
یکباره وا نمی‌دهد،
یکباره خسته نمی‌شود، رنگ عوض نمی‌کند، تبدیل نمی‌شود و از دست نمی‌رود،
زندگی بسیار آهسته از شکل می‌افتد،
و تکرار خستگی بسیار موذیانه و پاورچین رخنه می‌کند.
قدم اول را، اگر به سوی حذف چیزهای خوب برداریم، شک مکن که قدم‌های بعدی را شتابان بر خواهیم داشت.

نادر ابراهیمینسرین ،23 شهریور 95، ساعت:12:50 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif