تبلیغات
رؤیای پرواز - سخنی از گاندی:
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

سخنی از گاندی:هفت چیز بدون هفت چیز دیگر خطرناک است:
ثروت بدون زحمت
دانش بدون شخصیت
علم بدون انسانیت
سیاست بدون شرافت
لذت بدون وجدان
تجارت بدون اخلاق
و عبادت بدون ایثار


نسرین ،23 شهریور 95، ساعت:12:09 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif