تبلیغات
رؤیای پرواز - اتفاق تازه
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

اتفاق تازه


من،
اتفاق تازه‌ی هیچ خیابانی نیستم!
شاید هر روز،
زنی شبیه من  به این سنگفرش‌ها زل می‌زند
و به " تویی" فکر می‌کند
که دیگر ندارد...

ونوشه اندرخور


نسرین ،26 شهریور 95، ساعت:09:40 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif