تبلیغات
رؤیای پرواز - پنجره
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

پنجره


کاری به سرد و گرم بهار و خزان نداشت
این پنجره فقط به هوای تو باز بود...

‌فرامرز عرب‌عامرینسرین ،26 شهریور 95، ساعت:10:46 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif