تبلیغات
رؤیای پرواز - ترجیح می‌دهیم تقاضایمان کنند...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

ترجیح می‌دهیم تقاضایمان کنند...

خود را
وبال گردن مردم نکرده‌ایم

ترجیح می‌دهیم
تقاضایمان کنند...!

حسن غریبی


نسرین ،26 شهریور 95، ساعت:10:52 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif