تبلیغات
رؤیای پرواز - خسته‌ام
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

خسته‌ام


‌از خواب خسته‌ام
یه چیزی بیشتر از خواب نیاز دارم
چیزی شبیه بیهوشی
برای زمان طولانی
شاید هم از بیداری خسته‌ام
از این که بخوابم
و تهش بیداری باشد
کاش میشد سه سال یا شش سال
یا نه سال خوابید
و بعد بیدار شد
نشد هم...
نشد.

#عباس_معروفینسرین ،8 آبان 95، ساعت:16:55 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif