تبلیغات
رؤیای پرواز - من سال‌هاست مرده‌ام!
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

من سال‌هاست مرده‌ام!


آری از شوق به هوا میپرم 
و خوب می‌دانم
سالهاست مرده‌ام...

#حسین_پناهی


نسرین ،12 آبان 95، ساعت:17:55 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif