تبلیغات
رؤیای پرواز - ما آدم‌های معمولی...
به یاد خواهم داشت... هرچند اگر کسی به یادم نباشد، به جای خواهد ماند، این لحظه... این احساس... اکنون من پر است از پرواز در تنهایی

ما آدم‌های معمولی...


سر ما همیشه دعواست. سر ما آدم‌های معمولیِ مهربان، که یاد گرفته‌ایم محبت کنیم بی‌منت، رفیق باشیم بی‌توقع و مونس باشیم بی‌دلیل. سرِ ما که احساس‌مان را فریاد می زنیم، دوست داشتن‌مان را نشان می‌دهیم و بدی‌ها را با اولین لبخند، دور می‌ریزیم. ما که می‌توانیم هزار بار ببخشیم، هزار و یک بار دل ببندیم و در تمام ابد و یک روز بودن‌مان، جوری بگوییم "جانم" که انگار صبح روز نخستین است. 

سر ما همیشه دعواست. سر ما و همه آدم‌های مثل ما. چه کسی است که نخواهد دلبری داشته باشد با وفا، رفیقی، دوست‌داشتنی و گوشی برای همیشه امن و شنوا؟ چه کسی است که یاد ما، لپش را گل نیندازد و خیال ما، خاطرش را آشفته نسازد؟ ما رد خواهیم انداخت به همه روزهای بعد از این شما. به همه ثانیه‌هایی که بی ما سر می‌کنید. به همه خیابان‌ها، شهر‌ها. هر کجا که بروید، ما پیش‌تر از شما آنجاییم. چرا که ما محبتی هستیم که دیگر تجربه‌اش نخواهید کرد. 

سر ما همیشه دعواست. گرچه راز کوچکی وجود دارد. اسمش را چه بگذاریم؟ نمی‌دانم. ولی از شما می‌خواهم برای یک لحظه هم که شده، فامیل‌ها، دوست‌ها، هم‌کلاسی‌ها یا حتی معشوقه‌های گذشته خود را بخاطر بیاورید. ببینید مهربان‌ترین‌ها، عزیز‌تر بوده‌اند یا بی‌رحم‌ترین‌ها. با‌وفاها ارزش بیشتری داشته‌اند یا آنها که محل‌تان نمی‌داده‌اند. صبور‌ها بیشتر به چشم‌تان آمده‌اند یا پاچه‌ورمالیده‌ها. ترازو را برای شما به جا می‌گذارم. توی خلوت خودتان، روی هر‌کدام وزنه‌ای بگذارید. یادتان باشد که سرِ ما همیشه دعواست. سر نخواستن‌مان. چرا که ما نمی‌توانیم جور دیگری باشیم!

#مرتضی_برزگر

نسرین ،3 اسفند 95، ساعت:11:57 ، ستاره‌ نقره‌ای

http://pichak.net/themes/01/01/image/t.gif